• Lisbeth   GRÖNFELDT BERGMAN  

Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN : Участие в пленарните заседания - 5-и парламентарен мандат 

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11