Lisbeth
GRÖNFELDT BERGMAN

Доклади – в качеството на докладчик - 5-и парламентарен мандат Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measuring instruments - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN

21-06-2001 A5-0221/2001 PE 297.144DEF ITRE
Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN