Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN
Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN
Швеция

Роден : , Göteborg

5-и парламентарен мандат Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

Политически групи

  • 16-04-2000 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

  • 16-04-2000 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Швеция)

членове

  • 18-05-2000 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва
  • 27-10-2000 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва

Заместник

  • 17-05-2000 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Vote (continuation) EN

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

Vote EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(7)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measuring instruments - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN

21-06-2001 A5-0221/2001 PE 297.144DEF ITRE
Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Different methods of analysing animal feed EN

02-12-2003 H-0766/2003 Комисията

Obstacles to the internal market for services EN

07-05-2003 H-0303/2003 Комисията