Generoso
ANDRIA

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 5-и парламентарен мандат Generoso ANDRIA

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the trade in dog and cat furs EN

16-01-2002 P5_DCL(2002)0001 Отпаднала
Generoso ANDRIA Francesco FIORI Charles TANNOCK Monica FRASSONI Fiorella GHILARDOTTI
Дата на внасяне : 16-01-2002
Срок : 16-04-2002
Брой подписали : 128 - 16-04-2002