Antoinette SPAAK : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Независими

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Front démocratique des francofones - Rassemblement wallon (Белгия)

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Анкетна комисия за положението на жените в Европа
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ