Charles GOERENS : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по конституционни въпроси 

Член 

Комисия по развитие 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 
Charles GOERENS  
Charles GOERENS 

В EP NEWSHUB

  • RT @Xavier_Bettel: Et ass mat groussem Leed an Trauer dass mir dem Eugène Berger fir ëmmer Äddi soen. Hien war net nëmmen en devouéierte Politiker a begaabte Sportler mee v.a. e gudde Mënsch an enke Partner. Mir drécke senger Famill an all deenen déi him no stoungen eis déifste Matgefill aus. XB

    Публикуване:  
    на twitter 

Обратна връзка