Annemarie M.C. GOEDMAKERS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 16-11-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 16-11-1989 / 18-07-1994 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

членове 

 • 16-11-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 24-11-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетен контрол
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република

Заместник 

 • 23-11-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати