Jeroen LENAERS : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка