Jeroen LENAERS Jeroen LENAERS
Jeroen LENAERS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Нидерландия - Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

Роден : , Stramproy

Начална страница Jeroen LENAERS

Заместник-председател

DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

BUDG
Комисия по бюджети
CONT
Комисия по бюджетен контрол
EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Последни дейности

Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в периода 17-20 юли 2020 г. (B9-0229/2020) NL

23-07-2020
Писмени обяснения на вот

. – De huidige coronacrisis vraagt om een kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de langetermijnbegroting van de EU. De CDA-eurodelegatie steunt de hoofdboodschap van het akkoord. Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige terugbetaling van de leningen, besteding in de daadwerkelijke versterking van de economie in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA-delegatie van belang. De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP aan tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen. Wel heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangeven dat het de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.

International surcharge by ING Bank Nederland EN

10-07-2020 E-004106/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Supplementary question: Admissibility of excluding border workers from the TOZO bridging scheme for the self-employed EN

08-07-2020 P-004040/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg