Alf
SVENSSON

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Alf SVENSSON

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

European Development Fund (EDF) for Eritrea EN

12-07-2012 E-006967/2012 Комисията

A human-rights based approach in development cooperation EN

03-04-2012 E-003577/2012 Комисията

Interpretation of the rules on aid to maritime transport EN

14-06-2011 E-006075/2011 Комисията

Interpretation of the EU Waste Directive EN

30-05-2011 E-005589/2011 Комисията

VAT on digital books EN

16-11-2010 E-9982/2010 Комисията

EUR 122 million in aid for Eritrea EN

27-10-2010 E-9215/2010 Комисията

Sale of arms to third countries EN

29-07-2010 E-6201/2010 Съвета

EU development aid to Eritrea EN

25-06-2010 E-4674/2010 Комисията