Zigmantas
BALČYTIS

Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат Zigmantas BALČYTIS

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11