Riikka
PAKARINEN

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Riikka PAKARINEN

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата с множествената склероза в Европа

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Приета
Petru Constantin LUHAN Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ádám KÓSA Riikka PAKARINEN Marisa MATIAS
Дата на внасяне : 09-05-2012
Срок : 13-09-2012
Дата на приемане : 13-09-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0357
Брой подписали : 408 - 13-09-2012