Valdemar TOMAŠEVSKI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Беларус 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по развитие 
Подкомисия по правата на човека 

Обратна връзка