Jean-Paul
BESSET

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Jean-Paul BESSET

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепата за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите

20-09-2010 P7_DCL(2010)0071 Приета
Jean-Paul BESSET Chris DAVIES Sirpa PIETIKÄINEN Daciana Octavia SÂRBU
Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Дата на приемане : 16-12-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0497
Брой подписали : 423 - 16-12-2010