Pascal CANFIN Pascal CANFIN
Pascal CANFIN

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Роден : , Arras

7-ми парламентарен мандат Pascal CANFIN

Политически групи

 • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член
 • 03-05-2014 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Europe Écologie (Франция)
 • 03-05-2014 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Франция)

Заместник-председател

 • 15-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 08-10-2009 / 14-10-2009 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 28-03-2012 / 15-05-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно достъпа до основни банкови услуги

09-05-2012 IMCO_AD(2012)486093 PE 486.093v02-00 IMCO
Evelyne GEBHARDT

СТАНОВИЩЕ относно рамка за корпоративно управление за европейските дружества

24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892 PE 475.892v02-00 IMCO
Constance LE GRIP

СТАНОВИЩЕ относно ЕС и Китай: Липса на баланс в търговията?

23-11-2011 IMCO_AD(2011)469725 PE 469.725v03-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите

10-11-2010 P7_DCL(2010)0084 Приета
Marc TARABELLA Regina BASTOS Pascal CANFIN Marie-Christine VERGIAT Renate WEBER
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 10-03-2011
Дата на приемане : 10-03-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0101
Брой подписали : 386 - 10-03-2011

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg