Pascal CANFIN : Начална страница 

Председател 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка