Sven
GIEGOLD

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Sven GIEGOLD

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно корпоративните данъчни ставки в ЕС

13-12-2010 P7_DCL(2010)0101 Отпаднала
Burkhard BALZ Udo BULLMANN Jean-Paul GAUZÈS Sven GIEGOLD Sylvie GOULARD
Дата на внасяне : 13-12-2010
Срок : 24-03-2011
Брой подписали : 70 - 24-03-2011