Sven GIEGOLD Sven GIEGOLD
Sven GIEGOLD

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Германия - Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Роден : , Las Palmas

Становища в качеството на докладчик в сянка Sven GIEGOLD

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2018 година

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2018 година

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2018 година

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00 ECON
Siegfried MUREŞAN

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg