Michèle RIVASI : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Последни дейности 

Обратна връзка