François ALFONSI : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Régions et Peuples Solidaires (Франция)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Машрек

Обратна връзка