Sabine VERHEYEN : Начална страница 

Председател 

Комисия по култура и образование 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Заместник 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020 EN  
- CULT_AD(2020)646848 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции  
- CULT_AD(2020)643224 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- CULT_AD(2020)643225 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка