Axel VOSS Axel VOSS
Axel VOSS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , Hameln

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Axel VOSS

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Recognition of low-emission zones EN

27-07-2020 E-004405/2020 Комисията

Bushfires in Australia EN

09-01-2020 E-000131/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg