Jarosław KALINOWSKI : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Последни дейности 

ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година (A9-0042/2019 - Norbert Lins) PL  
 
Писмени обяснения на вот 
Инициативата на ЕС за опрашителите (B9-0233/2019) PL  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) PL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка