Róża THUN UND HOHENSTEIN : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Член 

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Последни дейности 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information EN  
- IMCO_AD(2020)643178 -  
-
IMCO 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка