Danuta Maria HÜBNER : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка