Herbert DORFMANN : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по регионално развитие 

Обратна връзка