Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Последни дейности 

Обратна връзка