Peter van DALEN : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по рибно стопанство 

Член 

Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) NL  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) NL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка