Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по развитие 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) ES  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка