Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : Начална страница 

Председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Иран 

Последни дейности 

Обратна връзка