Enikő GYŐRI : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Писмени обяснения на вот 
Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка