Petra KAMMEREVERT : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Член 

Комисия по култура и образование 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Последни дейности 

Обратна връзка