Maria da Graça CARVALHO : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Обратна връзка