Andrea COZZOLINO : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по регионално развитие 
Подкомисия по правата на човека 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка