Dominique
RIQUET

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Dominique RIQUET

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Imports of Ukrainian eggs EN

22-07-2013 E-008952/2013 Комисията

Information and studies on longer heavier vehicles (LHVs) EN

06-03-2013 E-002608/2013 Комисията

Roadworthiness tests on two— and three-wheel motor vehicles EN

04-10-2012 E-008943/2012 Комисията

Tax on cross-border rail links within Europe (SNCB) EN

30-09-2010 E-8134/2010 Комисията