Dominique
RIQUET

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Dominique RIQUET

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на съвместен протокол за честването на Деня на Европа във всички държави членки

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Отпаднала
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR Hannu TAKKULA Jean Louis COTTIGNY Santiago FISAS AYXELÀ Joseph DAUL Alejandro CERCAS Sidonia MAZUR Salvador GARRIGA POLLEDO Andrej PLENKOVIĆ Dominique RIQUET José Manuel FERNANDES Francisco SOSA WAGNER
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 77 - 23-01-2014