Paolo DE CASTRO : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по бюджети 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка