• Marielle   BOULLIER GALLO  

Marielle BOULLIER GALLO : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги  
- IMCO_AD(2013)500516 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики  
- IMCO_AD(2011)467170 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз  
- JURI_AD(2011)462780 -  
-
JURI