Marielle
BOULLIER GALLO

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Marielle BOULLIER GALLO

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Trade secrets EN

04-04-2014 E-004211/2014 Комисията

Counterfeit products from China EN

22-02-2011 E-002034/2011 Комисията

Patentability of gene products EN

15-11-2010 E-9882/2010 Комисията