Marielle
BOULLIER GALLO

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Marielle BOULLIER GALLO

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11