José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Португалия - Partido Social Democrata (Португалия)

Роден : , Vila Verde

Становища в качеството на докладчик в сянка José Manuel FERNANDES

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на рамка за управление за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Република Сенегал и Европейския съюз

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00 BUDG
Paolo DE CASTRO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00 BUDG
Francisco GUERREIRO

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019–2024 г.)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00 BUDG
Olivier CHASTEL

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg