José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Португалия - Partido Social Democrata (Португалия)

Роден : , Vila Verde

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) José Manuel FERNANDES

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Suspension of the airline ‘TAP’ in Venezuela by the illegitimate government of Nicolas Maduro EN

20-02-2020 E-001054/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Expansion of the Lisbon Metro network EN

06-02-2020 P-000758/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles