Laurence J.A.J.
STASSEN

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Laurence J.A.J. STASSEN

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Ред на работа

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(15)