Laurence J.A.J. STASSEN Laurence J.A.J. STASSEN
Laurence J.A.J. STASSEN
Нидерландия

Роден : , Sittard

7-ми парламентарен мандат Laurence J.A.J. STASSEN

Политически групи

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии

 • 14-07-2009 / 24-03-2014 : Partij voor de Vrijheid (Нидерландия)
 • 25-03-2014 / 30-06-2014 : Onafhankelijk lid (Нидерландия)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 22-06-2010 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 23-06-2010 / 09-09-2012 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2012 / 09-09-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-09-2009 / 21-06-2010 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 16-07-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 17-07-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.