Evelyn REGNER : Сътрудници 

Акредитирани сътрудници 

  • Julia FREIDL  
  • Corinna KOVAC  

Акредитирани сътрудници (oбединение) 

  • Jakob FLOSSMANN  
  • Susanna KNAB  
  • Katharina STEINWENDTNER  
  • Sabrina WINTER  

Местни сътрудници 

  • Birguel TUETUEN-INCE  

Платежни посредници 

  • AGL WIRTSCHAFTSTREUHAND UND STEUERBERATUNG  

Обратна връзка