Evelyn REGNER : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 02-07-2019 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 02-07-2019 ... : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Председател 

 • 10-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете

членове 

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 02-07-2019 / 17-09-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
 • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 10-07-2019 ... : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико

Обратна връзка