Evelyn REGNER Evelyn REGNER
Evelyn REGNER

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Wien

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Evelyn REGNER

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Gender equality EN

15-07-2020 E-004226/2020 Комисията

Situation of women’s rights activists in Saudi Arabia EN

12-06-2020 E-003552/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

President’s political activities in relation to gender equality EN

20-05-2020 E-003112/2020 Председател на Европейския съвет

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg