Georgios
STAVRAKAKIS

Доклади – в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Georgios STAVRAKAKIS

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215