Guy
VERHOFSTADT

Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат Guy VERHOFSTADT

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Приветствие с добре дошли EN

14-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-14(4-161-0000)

Ред за работата на Парламента EN

14-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-14(1-038-0000)