Guy VERHOFSTADT : Начална страница 

Член 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка