Alfredo
PALLONE

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат Alfredo PALLONE

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Chinese tourism law EN

27-03-2014 E-003846/2014 Комисията

Syrian chemical weapons in the port of Gioia Tauro EN

27-01-2014 E-000755/2014 Комисията

High-speed on the Adriatic rail line EN

20-01-2014 E-000483/2014 Комисията

VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons EN

17-01-2014 E-000443/2014 Комисията

Recognition of certain agricultural products EN

18-11-2013 E-013083/2013 Комисията

Labelling of products based on truffles EN

18-11-2013 E-013082/2013 Комисията

Pollution in Abruzzo EN

06-11-2013 E-012560/2013 Комисията

Fiat factory in Cassino EN

10-10-2013 P-011602/2013 Комисията

Terni steelworks EN

26-09-2013 E-010978/2013 Комисията

Opening of municipal solid waste dump in Falcognana (Rome) EN

17-09-2013 P-010567/2013 Комисията

Alarming situation in Lebanon EN

10-07-2013 E-008316/2013 Съвета

Reduction of TNT Express workforce in Italy EN

10-07-2013 E-008295/2013 Комисията